Rybářský řád

 • rybolov je povolen pouze se zakoupenou povolenkou u provozovatele revíru
 • rybolov může být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám výkonu rybářského práva, ochrany ryb a vodních živočichů, jakož i ochrany přírody
 • rybolov povolen osobám starším 15 let, osoby mladší pouze pod dozorem osoby starší 18 let
 • povolenka není přenosná na druhou osobu
 • způsob lovu na položenou, na dva pruty s průběžnou montáží ( po telefonické domluvě je možné za příplatek na tři pruty )
 • lov dravců povolen pouze přívlačí s umělou nástrahou ( nesmí být nastražen žádný další prut )
 • lov dravců povolen od 15. června do zámrazu , poté možný lov na dirkách
 • zákaz použití pletených šňůr ( pouze návazec, háček – obratlík )
 • každý prut může mít pouze jeden návazec s komerčně vyráběným jednoháčkem
 • zákaz používání srkaček
 • používání krmítek povoleno
 • zakrmování povoleno
 • označování krmného místa pouze tyčovou bojkou
 • zavážení pomoci člunu povoleno
 • rybář je povinen mít u sebe : podložku na ryby, podběrák s rameny min 70×70, vyprošťovač háčků, desinfekci, metr, sak nebo vezírek s kruhy pro uschování ryby
 • rybář je povinen zapsat každou rybu do úlovkového lístku ihned po uložení do vezírku!!!
 • zákaz výměny ryb ve vezírku
 • zákaz ukládání ryb do společných vezírků
 • při odjezdu se úlovkové lístky odevzdávají do schránky na parkovišti
 • při lovu musí být rybář přítomen u prutů
 • každý rybář je povinen udržovat u rybníka pořádek, veškeré odpadky musí po skončení rybolovu odvézt
 • je zakázáno poškozovat okolní porosty
 • je zakázáno lovit mimo vyhrazená místa
 • manipulace s rybou pouze v pokleku, dbát na šetrné zacházení na břehu a v nejkratší době rybu vrátit zpět do revíru
 • zákaz kuchání ryb v celém prostoru revíru
 • při nedodržení místních pravidel bude rybáři odebrána povolenka a bude vykázán z revíru

 

Další ustanovení :

 • sportovní rybolov a pobyt na revíru Rašelina je na vlastní nebezpečí a na odpovědnost držitele povolenky (i za rodinné příslušníky, domácí mazlíčky apod.)
 • koupání na revíru je zakázané
 • s ohledem na okolní návštěvníky vyžadujeme u vody slušné chování a dodržování nočního klidu
 • při manipulaci s ohněm dbát na bezpečnost , nevzdalovat se od otevřeného ohně , z důvodů případného nebezpečí vzniku požáru
 • za ztrátu nebo poškození osobních věcí nenese provozovatel žádnou odpovědnost
 • rybář je povinen prokázat se platnou povolenkou všem pověřeným osobám, a je povinen umožnit nahlédnout do osobních automobilů , přívěsů apod.

REVÍR JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM!